Școala Gimnazială ,,George Topîrceanu” – Mioveni, Argeș

Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni s-a dovedit a fi un partener de încredere al Școlii Gimnaziale Băiculești!

Începând din august 2022, Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni s-a alăturat proiectului de parteneriat strategic CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents , în cadrul programului oferit de către Comisia Europeană, parte din Acțiunea Cheie 2 – domeniul Tineret.

Principalul obiectiv urmărit a fost  prevenția, limitarea consumului/abuzului de alcool în rândul preadolescenților și adolescenților.

Obiective specifice:

 • creșterea conștientizării consumului abuziv de alcool ;
 • prevenția comportamentelor periculoase ce duc la consumul de alcool;
 • dezvoltarea unor strategii ce duc la reducerea consumului de alcool în școli.

Grup țintă:

 • elevi cu vârste cuprinse între 11-14 ani;
 • familii;
 • profesori psihologi;
 • profesori.

Proiectul KA 2 a avut parteneri din 6 țări: România, Polonia, Belgia, Grecia, Franța și Italia.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați următorul link:

https://cut.pixel-online.org/

 

CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2023-2024 CONFORM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE APROBAT :

Școala Gimnazială ”George Topîrceanu” :

3 clase – 66 locuri;

Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni:

1 clasă – 22 locuri;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 1. Certificat naștere copil – copie și original;

 2. Cărți de identitate părinți – copii și original;

 3. Fișa medicală cu vaccinări de la medicul de familie;

 4. Dosar PVC;

 5. Pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie

recomandare de la unitatea de învățământ preșcolar;

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 3 mai – 18 mai 2023;

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 6 IUNIE – 12 IUNIE 2023;

PROGRAM DE LUCRU PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE – AN ȘCOLAR 2023-2024:

Luni : 9,00 – 15,00;

Marți: 9,00 – 17,00;

Miercuri: 9,00 – 15,00;

Joi: 9,00 – 15,00;

Vineri: 9,00 – 14,00;

circumscriptiile-scolare-pentru-unitatile-de-invatamant-din-mioveni

m-of_-179
plan-scolarizare-1

plan-scolarizaren-2

 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA

BURSEI SOCIALE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023

Ordinul 5379/07.09.2022

 

 1. Copie certificat de naştere sau a actului de identitate al elevului.
 2. Adeverinţă cu venitul NET pe ultimele 12 luni,

(de la 1 SEPTEMBRIE 2021– la 31 AUGUST 2022)

 

Se va evidenția pentru fiecare din lunile de referință și valoarea BONURILOR VALORICE.

        La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocaţia complementară  pentru copii, cu excepția burselor școlare și universitare.

Plafon:  VENITUL MEDIU NET pe membru de familie să nu depăşească 50% din salariul minim NET pe economie:   (762  lei/lună/membru de familie).

 1. Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte

calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori.

 1. Adeverinţă de la Primărie dacă deţineţi terenuri agricole.
 2. Adeverinţă de la Circumscripţia Financiară.
 3. Dacă nu sunteţi încadrat în muncă :
  • adeverinţă de şomaj cu cuantumul ajutorului de şomaj pe ultimeme doisprezece luni;
  • cupon de pensie, pensie de urmaş dacă este cazul sau pensie de întreţinere;
 1. Dacă nu primiţi niciun fel de ajutor, aduceţi declaraţie notarială pentru fiecare membru al familiei care nu are niciun venit (nu este valabilă declaraţia dată în primărie).
 2.         Copie după hotărârea de divorţ, dacă este cazul.
 3.    Un dosar.
 4.    Cont card BANCĂ  elev sau părinte însoțit de copie CI.

****Pot beneficia de bursă socială elevii orfani, elevii aflați în întreținerea unui singur părinte, elevii abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net al familiei.

**** Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

**** Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

****  Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate/lună NU primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă

Termen de depunere a dosarelor: 30.09.2022

După data menționată mai sus NU se mai depun dosare.

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „ George Topîrceanu” Mioveni

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE

STUDIU

Media semestrială : de la 7,50 –la 9,49 și cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar anterior

 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022– 2023

Ordinul 5379/07.09.2022

 

**** Pentru obținerea bursei de studiu, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 zile lucrătoare ale fiecărui semestru.

**** ****  Elevii care acumulează 20 absențe nemotivate/semestru NU primesc bursa de studiu.

 

 1.  Copie certificat de naştere sau a actului de identitate ale elevului.
 1. Adeverinţă cu venitul NET (să nu depăşească – 1524 lei/lună/membru de familie)

pe ultimele 3 luni: ( August 2022, Iulie 2022, Iunie  2022)

 1. Copii acte de identitate membrii de familie.
 2. Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte

calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori şi să specifice

dacă primeşte bursă.

 1. Adeverinţă de la Primărie  dacă deţineţi terenuri agricole.
 2. Adeverinţă de la Circumscripţia Financiară.
 3. Dacă nu sunteţi încadrat în muncă :
  1. adeverinţă de şomaj cu venitul ajutorului de şomaj;
  2. cupon de pensie, pensie de urmaş dacă este cazul sau pensie

de întreţinere;

 1. Dacă nu primiţi niciun fel de ajutor, aduceţi declaraţie notarială pentru fiecare

membru al familiei care nu are niciun venit (nu este valabilă declaraţia dată în primărie).

 1. Copie după hotărârea de divorţ, dacă este cazul.
 2. Un dosar.
 3. Cont card BANCĂ  elev sau părinte.

 

Termen de depunere a dosarelor 30.09.2022.

După data menționată mai sus NU se mai depun dosare.

 

Școala Gimnazială „George Topîrceanu”, ca unitate de învățământ, a împlinit la 1 septembrie 2021, 26 ani de funcționare. În această perioadă, școala s-a impus în învățământul argeșean prin rezultatele obținute în pregătirea elevilor, prin participarea la activitățile instructiv-educative ale ISJ, prin participarea la diverse concursuri și olimpiade, activități în urma cărora a obținut rezultate exprimate.

Misiunea Şcolii Gimnaziale „George Topîrceanu”

Misiunea Şcolii Gimnaziale „George Topîrceanu” este aceea de a fi deschisă pentru toţi copiii, indiferent de etnie, religie şi sex, pentru a se simţi competenţi şi a deţine şi utiliza informaţia, deschişi spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice. Oferim şanse egale de dezvoltare armonioasă, de formare profesională, de parteneriat pentru educaţie estetică şi de cultură generală a copiilor.

24 ani experiență
5 laboratoare
24 săli clasă

covid-19-1

Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției de învățământ, în anul școlar 2021-2022, sunt  58 persoane angajate (personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic). Dintre acestea, 17 sunt persoane nevaccinate iar 41 sunt persoane vaccinate.

Rata generală de vaccinare în școală este de 70,68% vaccinați și 29,32% nevaccinați.

 

 


Anunturile Scolii

Astăzi, 08.06.2019 s-a desfășurat la Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu,,  Concursul interjudeţean  “DOR de EMINESCU2019, Poziţia 99, CAERI,  Ediţia a V-a 2019

img-20190608-wa0000 img-20190608-wa0003 img-20190608-wa0004 img-20190608-wa0005 img-20190608-wa0006 img-20190608-wa0007 img-20190608-wa0015


Vă invităm sa participați la CONCURSUL ȘI SIMPOZIONUL INTERJUDEŢEAN DE EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ„ ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE”
Ediția a IX –a, 24 MAI 2019.
whatsapp-image-2018-05-26-at-09-24-412

12  elevi  din clasele  V –  VIII de la  Şcoala Gimnazială ,,George Topîrceanu” Mioveni, au participat în data de  26 ianuarie 2019 la  a XXII-a  ediţie a Concursul Naţional Interdisciplinar ,,Şcoala Cu Ceas,,, organizat de Şcoala Gimnazială ,,Take Ionescu,,  Rm . Vâlcea.

Elevii participanți au obținut rezultate remarcabile:

 • Coman Eliza, clasa a VIII-a, Premiul I, Geografie;
 • Popa Mihai, clasa a VIII-a, Premiul II, Istorie;
 • Ion Ştefan, clasa a VI-a, Premiul I, Geografie;
 • Pană Rareş, clasa a VI-a, Premiul I, Geografie;
 • Rusu Maria, clasa a VI-a, Premiul III, Geografie;
 • Conea Darius, clasa a V-a, Premiul III, Geografie;
 • Cazan Nicolas, clasa a V-a, Premiul III, Geografie;
 • Popescu Teodor, clasa a V-a, Menţiune, Geografie;

Felicitări elevilor şi profesorilor coordonatori.

img-20190131-wa0000

img-20190131-wa0001


Federația Natională pentru Protectia Animalelor, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Consiliul Județean Argeș, Organizația Internațională People for Ethical Treatment of Animals din Germania și Primăria Mioveni,  a  lansat la nivelul tuturor instituțiilor de învățământ primar din orașul nostru, programul EDUXANIMA, în data de 24 octombrie 2018.

EDUXANIMA  este un concept complex care reuneste o serie de programe si evenimente de informare, comunicare si responsabilitate sociala, de inalta tinuta, privind relationarea armonioasa dintre oameni si animale.

EDUXANIMA – este o suma de programe si evenimente care se adreseaza:

– copiilor – prin implementarea unor programe de educatie in scoli, activitati educative extrascolare si de divertisment, urmarind imbogatirea informationala despre viata animalelor, formarea unei atitudinii pozitive in relationarea cu acestea si dezvoltarea armonioasa a copiilor, in drumul lor catre maturitate.

– adultilor – prin organizarea de conferinte, simpozioane cu invitati de marca din diverse domenii de activitate, din tara si strainatate:medici, psihologi, profesori, scriitori, artisti, lideri de opinie, reprezentanti ai organizatiilor si institutiilor nationale si internationale, ai mediului academic, personalitati internationale de prestigiu etc. – urmarind informarea si constientizarea populatiei cu privire la legatura dintre respectul fata de viata animalelor si un mod de viata sanatos si etic.

Image may contain: 8 people, people standing and indoor

EDUXANIMA este un program de educație adresat în special copiilor, motiv pentru care se desfășoara  în școlile din oraș și va consta în parcurgerea broșurii ”Să iubim animalele”, acțiuni de informare și de învățare despre atitudinea corectă față de animale și responsabilitățile omului față de ele, prin povești, discuții, dezbateri, concursuri tematice,

La Școala Gimnazială ,, George Topîrceanu,, a debutat proiectul în data de 27 noiembrie 2018, și va conta în  a 5 ore de activități desfășurate de prof. înv. primar Gogoescu Georgiana cu clasa a II a B.

Activitatea s-a desfășurat în prezența reprezentantului ISJ Argeș, inspector școlar general adjunct, prof. Mihaela Crișan și a doamnei director de Program educațional Eduxanima, Andra Arsene.

Image may contain: 4 people, including Gogoescu Georgiana, people smiling, people standing

Elevii participanți la activitate s-au dovedit mari iubitori de animale; au creat povești despre animale sau au recitat poezii și au răspuns întrebărilor adresate de doamna învățătoare, cu informații bine documentate științific.

No automatic alt text available.

Activitatea a stimulat interesul elevilor pentru protecția animalelor. Toți au primit materiale educaționale din partea asociației Eduxanima.

Mulțumim pentru colaborare! Felicitări elevilor și doamnei înv. Gogoescu Georgiana!

 


Evenimentele Scolii

Astăzi,  29 noiembrie 2019, intr-o atmosfera de sărbătoare, elevii si cadrele didactice din Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni au sărbătorit Ziua Națională a României.

thumbnail-9 thumbnail-10 thumbnail-11 thumbnail-12 thumbnail-17 thumbnail-18 thumbnail-19

Îmbrăcați de sărbătoare, în costume populare, atât elevii, cât și cadrele didactice au participat la o mare hora a unirii in curtea scolii.

thumbnail-3 thumbnail-7

Apoi, în holul cancelariei, a avut loc un scurt program artistic, unde alături de cadrele didactice au asistat si câțiva reprezentati ai Primăriei si ai Consiliului Local.

thumbnail-5

Mulțumim tuturor pentru participare si pentru implicare!

La mulți ani, România!

thumbnail-1 thumbnail-2 thumbnail-4 thumbnail-6 thumbnail-8 thumbnail thumbnail-16 thumbnail-15 thumbnail-14 thumbnail-13 thumbnail-11


img-20190524-wa0011

Pe 24 mai 2019, la Școala Gimnazială ,,George Topîrceanu,, Mioveni s-a desfășurat proiectul interjudețean ,,ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE,,

Au participat elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a IV a din 14 școli din județele Argeș, Vâlcea, București, Brașov. Aceștia au realizat cu îndemânare și talent colaje reprezentând frumusețile României, dând dovadă de creativitate din belșug.

REZULTATE CONCURS:

premii-romania-2019
img-20190524-wa0005 img-20190524-wa0008 img-20190524-wa0009 img-20190524-wa0012 img-20190524-wa0013 img-20190524-wa0014 img-20190524-wa0015 img-20190524-wa0016 img-20190524-wa0018 img-20190524-wa0019 img-20190524-wa0020 img-20190524-wa0021 img-20190524-wa0022 img-20190524-wa0023 img-20190524-wa0024 img-20190524-wa0025
img-20190524-wa0027 img-20190524-wa0030 img-20190524-wa0031 img-20190524-wa0032

Inițiatorii – coordonatori ai proiectului educativ, prof. înv. primar Manole Angela, prof. înv. primar Necșulescu Elena și prof. înv. primar Boerescu Ofelia, mulțumesc tuturor pentru participare și reușita colaborare!

 


Echipa feminină de oină a Școlii „George Topârceanu” din Mioveni, antrenată de Dumitru Filoftheia, s-a clasat pe locul II, în cadrul Turneului Final al Gimnaziadei, competiție națională de profil, care se adresează elevilor.

whatsapp-image-2019-05-15-at-11-15-37 60462509_659193427827908_6947919786730848256_n

Concursul a avut loc în perioada 13-15 mai, la Izvorani și a fost organizat de Ministerul Educatiei Nationale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj și Federația Română de Oină.

La Turneul Final de Oină al Gimnaziadei s-au calificat 8 echipe, care s-au întrecut în sistem fiecare cu fiecare.

Iată clasamentul final al Gimnaziadei Oină fete 2019
1 Sc. Gim.Nr.1 Râmnicelu 19 p
2 Sc. Gim. G. Topârceanu Mioveni 18 p
3 Sc. Gim. Căşeiu 15 p
4 Sc. Gim. Amza Pellea Băileşti 15 p
5 Sc. Gim. Gheraieşti 14 p
6 Sc.Gim. Matei Basarab Sibiu 11 p
7 Sc Gim. Şimand 10 p
8 Sc. Gim. Nr.112 Bucureşti 10 p

De asemenea, jucătoarea Pandelie Estera, din echipa Școlii George Topârceanu, a fost desemnată cea mai bună sportivă a competiției.

whatsapp-image-2019-05-15-at-11-15-39

Pentru acest rezultat echipa a fost felicitată de primarul orașului Mioveni, Ion Georgescu.

60328052_659193524494565_8234194906277478400_n


Vineri, 10 mai  2019, în cadrul Cercului Pedagogic Mioveni, desfăşurat la Şcoala Gimnazială „George Topîrceanu”, au fost prezentate proiecte educative şcolare şi extraşcolare şi s-a organizat o expoziţie cu lucrări ale elevilor. Tema aleasă de cadrele didactice organizatoare a fost – ,,Eficientizarea relației școală-elevi-părinți”.

60210328_2362812767285318_4776285421661323264_n 60281709_589201088243278_3719531902713987072_n 60284346_294871154785695_6578398835150684160_n 60358679_392317864691024_7625160263007731712_n

Au fost subliniate beneficiile aduse de aceste proiecte: îmbunătățirea relației dintre copii și părinții lor, responsabilizarea părinților și conștientizarea de către aceștia a rolului școlii.

Învăţătorii de la Şcoala Gimnazială „George Topîrceanu” îşi doresc ca aceste exemple să inspire, să dea curaj, să provoace acea schimbare care să transforme învățarea într-un proces plăcut, în care elevii, profesorii și părinții se implică deopotrivă, iar școala devine un spațiu prietenos.

Exemplele de bune practici prezentate și dovezile (fotografii,  documente de proiectare) pe care le-au adăugat, pornind de la realizările concrete ale școlii, demonstrează că efectele sunt cele dorite.

60066552_320555931953574_7608557856471646208_n 60352420_444434222793998_4326657673538830336_n 60356017_289982945220420_2265902493420486656_n

Au avut loc şi dezbateri pe tema:” Educația ne unește”- viziune asupra viitorului educației în România.

Tot astăzi, Şcoala Gimnazială „George Topîrceanu” a organizat, în parteneriat  cu Colegiul Naţional Pedagogic „Carol I”, o vizită de studiu  prin care își propune să sublinieze impactul unor astfel de proiecte, în ceea ce privește orientarea educațională și profesională a elevilor şi întărirea legăturilor şcoală – familie.

60405925_406372650093718_3734428678952583168_n 59885441_436040500275192_1914395944644771840_n 59842755_359553838013800_8918961531056553984_n 59778273_821659821522712_7024776787678724096_n 60340350_1081750605347367_8241101583056633856_n

A fost o întâlnire colegială, caldă, plină de emoţii, un prilej fericit de schimburi de idei şi experienţe.

Prof. învățământ primar, Elena Necșulescu