Înscrierea copiilor în învățământul primar, an școlar 2020 – 2021

Numărul de clase pregătitoare, an școlar 2020 – 2021

3 clase = 90 elevi

Învățători: Merișescu Nicoleta, Comănescu Georgiana, Popa Liviu

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare 2020 – 2021

  • Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – se completează la secretariatul unității șolare;
  • Copie și original după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal; (părinții divortati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului);
  • Certificatului de naștere al copilului – copie și original;
  • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare – doar dacă copilul nu are împlinită vârsta de 6 ani și nici nu o împlinește până la 1 septembrie 2020.
  • Fișa medicală cu vaccinări de la medicul de familie;
  • Dosar din PVC; Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la art. 10 alin. (1) conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar 2020 – 2021 sunt următoarele:

  1. a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  2. b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  3. c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  4. d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

Circumscripția școlară Școala Gimnazială „George Topîrceanu” Mioveni:

– Strada1 Decembrie: blocurile H29, H30, H31, H33, H34, H35, H36, H36a, H37, H38, H39, H40, T5, T9, T10, T11, T12, T13, T14.

– Strada 7 Septembrie 1484: blocurile P8, P17, P19, T3, T3a, T4, T5, V3, case;

– Bulevardul Dacia: blocurile P4, P7, P8, P9, P21, P22, S1, S2, S3; S4, S5;

– Strada Frații Golești: blocurile P12a, S2g, T6, T7, T8a, T8b, T8c;

– Strada Grădinarilor: blocurile P20, P21a, P21g, R1, R2, R3;

– Strada Mihai Eminescu: blocurile P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18;

– Strada Mihai Eminescu: bloc;

– Strada Părăști: blocurile R4, R4a, R5, R6, R7, R8, R9, U4, U5, U6 și case;

– Strada Radu cel Frumos: blocurile V2e;

– Strada Unirii: blocurile P5, P6, T2, T2a; T3a;

– Strada Mugureilor: case;

– I. C. Brătianu: case;

– Strada Ion Pillat – blocul T1; H26, H27, H28;

– Strada Primăverii – case;

– Strada Decembrie ʾ89 – case;

– Strada Col. Popescu Anton – case;

– Strada Teilor – case;

– Strada Ing. Vasile Costescu – case;

– Strada Automobiliștilor – case;

– Strada Constantin Stroe – case;

– Strada Răsăritului – case;

– Strada Merketului – case; – Strada Dinicu Golescu – case; (zona caselor din apropierea Internațional Logistics Network);

PROGRAM DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2020 – 2021:

Luni 9,00 – 15,00;

Marți 9,00 – 17,00;

Miercuri 9,00 – 15,00;

Joi 9,00 – 17,00;

Vineri 9,00- 14,00;

D i r e c t o r,

Prof. Cochinescu Mihaela

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării privind Calendarul și Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021

comisiile-de-specialisti-cjrae-cjap-arges-pentru-evaluarea-psihosomatica-a-prescolarilor-in-vederea-inscrierii-in-clasa-pregatitoare-in-anul-scolar-2020-2021