Oferta scolii

ŞCOALA Gimnazială „GEORGE TOPÎRCEANU”
MIOVENI-ARGEŞ
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2016-2017

Resurse umane

Director: prof. COCHINESCU MIHAELA
Director adj.: prof. GHERGHE VASILICA
Consilier educativ.: prof. HOAGHEA ADRIANA

 • Cadre didactice calificate 100%
  • grad didactic I: 13 învăţători din 14 și 21 profesori din 30;
  • masterat: 8(6 profesori ,2 învăţători )
 • 16 gradații de merit
 • 1 medic + 2 asistente medicale
 • Personal didactic auxiliar: 1 secretare, 1 contabilă, 1 laborantă, 1 bibliotecară
 • Personal nedidactic: 2 paznici,  5 personal de intretinere
 • Un agent de pază
 • Colaborare permanenta cu autoritaţile locale
 • Existența si sprijinul Asociatiei de Părinţi- persoană juridică

Baza materială

 • 24 săli de clasă
 • 4 laboratoare( fizică, chimie, biologie, informatică)
 • 3 cabinete metodice (istorie, geografie, limbi străine)
 • Sală de sport modernă
 • Cabinet medical (medic + 2 asistente)
 • Mijloace audio-video (laptop-uri, plasme, videoproiectoare)
 • Materiale didactice diverse
 • Bibliotecă – cu peste 11.626 de volume
 • Cadrul ambiental – stimulativ pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative.

Proiecte și Programe Educative

 • Proiect Eco-Şcoala coordonat la nivel internaţional de Fee şi la nivel naţional de Centrul Carpato-Danubian de geoecologie
 • Proiecte LeAF în cadrul programului mondial de educaţie pentru mediul înconjurãtor
 • Săptămâna Educaţiei Globale
 • „Moş Crăciun vine la toţi copiii”
 • „Eminescu-Luceafăr neatins”
 • „Unirea – naţiunea a făcut-o”
 • „Un martişor din inimă”
 • Simfonia lalelelor
 • „Topârceanu în culori”
 • „Dacia, simbol național”
 • „Patriotismul, un sentiment pierdut?”
 • „România mea, vitraliu de sentimente şi culori”
 • „România de la munte la mare”
 • AlTerre ado

Activităţi extraşcolare cu conţinut educativ

 • Activităţi cultural-artistice
 • Activităţi sportive
 • Concursuri
 • Expoziţii
 • Excursii
 • Serbări

Activităţi opţionale

 • ABC-ul calculatorului
 • Prietenul meu calculatorul
 • Matematica în natură și artă
 • Educaţie financiară

Alte activităţi

 • Pregătire pentru Evaluare Naţională
 • Program remedial/ pregătire suplimentară cls. I-VIII
 • Acțiuni de voluntariat
 • Revista şcolii ECOURI