Consiliul elevilor Scolii Gimnaziale George Toparceanu – Mioveni, Arges

Președinte – Ștefania PANTAZOIU
Vicepreședinte – Irina RĂDUCU
Secretar – Ingrid LISARU

Consiliul se întrunește bilunar sau de câte ori este nevoie pentru a planifica activități sau pentru a dezbate idei culese de la ceilalți elevi.

 

Teme și activități propuse pentru semestrul I

Octombrie

 • Constituirea consiliului; alegerea temelor; stabilirea responsabilităților;
 • Atelier de lucru. Flori și mesaje pentru tradiționalul Focul lui Sumedru;
 • Cunoașterea activităților la nivelul școlii;
 • ZIN – învățarea nonformală pentru elevii topârceni.

Noiembrie

 • Săptămâna fructelor și legumelor – activitate SNAC;
 • Săptămâna Educației Globale – Împreună pentru pace – expoziție de pictură, poezie în lanț, scrisoare fluviu;
 • Clasa mea îmbracă haina toamnei – concurs decor autumnal;
 • ZIUA NAȚIONALĂ a ROMÂNIEI – mesaje patriotice.

Decembrie

 • Moș Nicolae nu uită;
 • Puntea prieteniei la vremea iernii;
 • Carnavalul iernii;
 • Moș Crăciun vine la toți copiii.

Ianuarie

 • Regăsind pe Eminescu – lectură din versuri mai puțin cunoscute ale poetului;
 • Iarna de la Argeș – povești spuse din bătrâni.

Consiliul elevilor Şcolii Gimnaziale George Topârceanu este format din următorii elevi:

Nr.crt. NUME ȘI PRENUME CLASA FUNCȚIA OBS.
1. MATEI  ȘTEFAN a VII-a A Președinte
2. GORSKO  IULIA a VIII-a C Vicepreședinte
3. UNGUREANU  ALEXANDRA a VIII- a A Secretar
4. GUBAVU  CLAUDIA a V-a A
5. IFROSĂ  IUSTINA a V-a B
6. BARBU  GESICA a V-a C
7. CARAMALÎU   NICOLETA a VI-a A
8. VÎJAICĂ  ȘTEFAN a VI-a B
9. CIUCĂ  NICOLETA a VII-a B
10. IVAN  ANTONIA a VII-a C
11. AVRAM  ISABELA a VIII-a B

Programul Consiliului elevilor Şcolii Gimnaziale George Topârceanu este următorul:

Nr.crt. Tema Perioada Responsabil Obeservații
1. Alegerea sefilor de clasă Sep. 2015 Diriginții
2. Alegerea reprezentanților Consiliului Elevilor Oct. 2015 Consilier educativ
3. Proiecte tematice lunar Consilier educativ
Sefii claselor