Conducerea Scolii George Toparceanu, Mioveni, Arges

  • Director: Prof. MIHAELA COCHINESCU
  • Director adjunct: Prof. VASILICA GHERGHE
  • Consilier educativ: Prof. VICTORITA CIOROBEA

Lista cu functiile si salariile personalului platit din fonduri publice la 30.09.2018 

lista-functiilor-sc-george-topirceanu

Lista cu functiile si salariile personalului platit din fonduri publice la 31.03.2018 

lista-functiilor-si-salariilor-la-31-03-2108]

CODUL ETIC AL PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR

codul-etic-2020-2021

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
NAŢIONALE ANTICORUPŢIE

plan-de-integritate-2020-2021

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2020 – Bugetul de stat
bugetinitialcheltuielidetalierefaraestimari-bs

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE PE ANUL 2020 – Bugetul Local
bugetinitialcheltuielidetalierefaraestimari-bl

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT – DETALIEREA CHELTUIELILOR PENTRU CAPITOLUL 65.01 la data 31-12-2020 

conturiexecutiecheltuielidetaliere-bs

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL – DETALIEREA CHELTUIELILOR PENTRU CAPITOLUL 65.02 la data 31-12-2020

conturiexecutiecheltuielidetaliere-bl