Anunțuri

CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2024-2025, CONFORM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE APROBAT:

 • Școala Gimnazială ”George Topîrceanu” :

4 clase   – 88 locuri;

 • Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni:

1 clasă – 22 locuri;

Circumscripțiile-școlare-pentru-unitățile-de-învățământ-din-Mioveni

Program evaluare CJRAE

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE  CLASA PREGĂTITOARE 2024 – 2025

 • Copie certificat naștere copil;
 • Copie CI părinți;
 • Copie hotărâre de divorț – unde este cazul;
 • Opțional – fișa medicală cu vaccinări de la medicul de familie.
 • Dosar PVC.

PROGRAM COMPLETARE CERERI

CLASA PREGĂTITOARE –an școlar 2024-2025:

                         11 APRILIE – 14 MAI 2024

LUNI:                 9,00  –  15,00;

MARȚI:             9,00  –  17,00;

MIERCURI:   9,00  – 15,00;

JOI:               9,00  –  15,00;

VINERI:            9,00  –  13,00;

Notă: Înscrierile pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni se fac la Școala Gimnazială ”George Topîrceanu”.

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA

BURSEI SOCIALE

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023 – 2024

Ordinul 6238/08.09.2023

ome-6238-burse

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

 • Elevii proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie( 949 lei/membru de familie/lună);
 • Elevii cu unul sau ambii părinți decedați și elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • Elevii care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • Elevii care au deficiențe produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 • Elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016.

        *Documentele care vor fi depuse până pe data de 05.10.2023 la secretariatul unității școlare, sunt:

 

 • Cererea părintelui/reprezentantului legal,
 • Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii (septembrie 2022-  august 2023), realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizare de membrii familiei supuse impozitului pe venit.

Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil.

 • Documentele doveditoare ale componenței familiei: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani,acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/ copiilor la unul dintre părinți, certificatul de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.

*Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist( tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar.

        *Veniturile vor fi verificate de către comisia de management a burselor cu ajutorul platformei  PatrimVen.

An școlar 2023-2024

CLASA PREGĂTITOARE A

PROF. ÎNV. PRIMAR NECȘULESCU ELENA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Bălae M. Anais Ioana
2. Bălan C.S. Sofia Gabriela
3. Buhar A. Matei
4. Conea C.V. Teodor Ionuț
5. Dina A.V. Mihai Ayan
6. Dumitriu C. Dominic Ștefan
7. Duțulescu C.D. Maria Natalia
8. Ene I.C. Matei Ștefan
9. Lungu Ghețea B. Maria Elena
10. Neagoe I. Sara Andreea
11. Nedelcu C.N. Matei Ioan
12. Nicola M.R. Rareș Tudor Andrei
13. Olteanu R. Ștefania Emilia
14. Oprescu N.D. Radu Nicolae
15. Pană B.C. Răzvan Andrei
16. Roșca V.B. Elena
17. Săndulescu P.R. Samira Maria
18. Simionescu G.C. Dominic George
19. Stroe Ș.A. Noah Ștefan
20. Vlad S.V. George Alexandru
21. Zamfirache I.M. Radu
22. Zăblău G.A. Sara Maria

 CLASA PREGĂTITOARE B

PROF. ÎNV. PRIMAR ANGHEL CRISTINA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Buzescu I.P. Anastasia Elena
2. Ciobanu C. Mario Constantin
3. Dinu A.E. Agnes Ștefania
4. Enache I.D. Matei Gabriel
5. Găman D.I. Matteo Nicolas
6. Iordache V.C. Alesia Maria
7. Manea I.B. Philip Petru
8. Milandru R.G. Teodora
9. Oțelea M. Patrick Ștefan
10. Pandelea L.G. Eduard Matei
11. Pantilie C.I. Eduard George
12. Poenaru C. Ingrid Ștefania
13. Rarinca M.R. Rebecca Maria
14. Rujan I.M. Delia Ioana
15. Sandu G.A. Raul Nicolas
16. Soroiu M.A. Riana Ioana
17. Stoica C.C. Darius Gabriel
18. Taudor D.I. Darius Andrei
19. Toloș M. Eva Maria
20.  Văduva N.D. Denis Ioachim
21. Văduva N.D. David Nicolae
22. Voicu A.G. Ayan Ionuț

CLASA PREGĂTITOARE C

PROF. ÎNV. PRIMAR FERA OANA-MARIA

Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Apostu G.R. Mathias Andrei
2. Bălan C.I. Ionuț Alexandru
3. Burcea I.E. Ioana Briana
4. Cerșanu D.D. Maria Ioana
5. Ciobanu V.M. Ștefan Matei
6. Ciolan C.I. Vlad Ștefan
7. Comănescu E. Emma
8. Dobrotă A.I. Alexandru David
9. Grigoroiu F.M. David Petru
10. Iacob V.B. Annya Maria
11. Linte I.V. Alexandra Ștefania
12. Matei N.A. Mario Aslan
13. Melciu C.A. Mario David
14. Neacșu A.I. Aida Maria
15. Niță F. Anastasia Maria
16. Ogoreanu F.C. Dominic Andrei
17. Petrică M. Mateo George
18. Roibu A. Ioana Adriana
19. Ștefan C.N. Alexey Nicolae
20. Stoica L.C. Ioana Antonia
21. Zăvoianu R. Mathias Cristian
22. Zoescu V. Ionuț Alexandru

CLASA PREGĂTITOARE D

PROF. ÎNV. PRIMAR GÎLCĂ OANA GEANINA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Andrei M.D. Laurențiu Mihai
2. Badea I. D. Anastasia Ștefania
3. Bălan M. Victor Mihai
4. Bîrleanu F.M. Ioan
5. Dinel A.I. Ariana Ioana
6. Ducan C.F. Alex Gabriel
7. Dumitru M.I. Erika Maria
8. Giban C. Arianna Bianca Maria
9. Lungan C.D. Karina Mihaela
10. Mandu N.F. Matei Nicolas
11. Marin I.B. Eva Ioana
12. Negescu N.V. Nicole Alexia
13. Olteanu M. O. Petru Iulian
14. Păstăi G.L. Vlad Ioana
15. Popescu G.O. Marian Antonio
16. Rădoi I. Sara Maria
17. Stănciulescu A.I. MateiMădălin
18. Simion M.F. Eduard Florin
19. Simion M.F. Robert Andrei
20. Stoica G.E. Andreeamiruna
21. Țîroiu G.C. Laurențiu George Mihail
22. Vilău A.F. MihailTeodor

CLASA PREGĂTITOARE E

PROF. ÎNV. PRIMAR ȘTEFAN ALIN CONSTANTIN
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Badea V. Andrei Bogdan
2. Berechet R.S. Robert Ștefan
3. Brînză M. Andreea Darisa
4. Diniași Tomescu V.C. Sandra Maria
5. Dumitrache V. Sofia Elena
6. Ene G. Ștefania Reva
7. Gheorghe R.A. Radu Mihail
8. Manolescu A. Alexandru
9. Miroiu M.C. Sofia Maria
10. Neacșu R. Cătălin Ștefan
11. Neacșu M. Erik Alexandru
12. Neacșu M. Kevin Constantin
13. Nițescu I.M. Rareș Andrei
14. Popa C.I. Kevin Adrian
15. Radu G.M. Iulia Georgiana
16. Radu Mathias Andrei
17. Stanciu A.M. Andra Ioana
18. Stoica N.R. Ianis Nicholas
19. Stroie R.C. Eva Maria
20. Unguroaica G.I. Constantin Ionuț David
21. Voicu I.C. Mateo Ionuț

CLASA a V-a A

Diriginte Prof. MATEESCU LUCSANDRA ANDREEA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Baboi M.A. Robert Andrei
2. BacriaI.Gh. Lorena Stefania
3. Boerescu J.N. Adrian Nicolae
4. Călina A. David Alexandru
5. Cavaler I. Robert Mihail
6. Ciobanu F. Roxana Maria
7. Hăbuc I.D. Maya Ioana
8. Ionescu M.F. Raul Constantin
9. Matei I.I. Teodor Andrei
10. Mugurel C.Gh. Mateo Mihai
11. Năstase F. Clara Anastasia
12. Pănescu V.B. George Sebastian
13. Petrică M. Ianis Florin
14. Rădescu C.M. David Ionuț
15. Radu N.A. Maria Diana
16. Savu A.D. Alexandru Nicolas
17. Săvulescu G. Alessia Maria
18. Șerban A. Andrei
19. Ștefan C.N. David Andrei
20. Tănăsie C.M. Elena
21. Vlăsceanu M.C. Ștefan Alexandru

CLASA a V-a B

Diriginte Prof. SORESCU ELENA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Aron V.N. Alessia Elena
2. Arsene A.P. Dragoș Constantin
3. Bîrleanu F.M. Mihail
4. Chiosescu A.V. Luca Alexandru
5. Cimpoeru D.I. Antonia Mădălina
6. Dragnea V.V. Maria Antonia
7. Eftene I.D. George Răzvan
8. Frîncu P.L. Andrei Petru
9. Iliescu Conu I.C. David Adrian
10. Marinescu N. Andrei Cosmin
11. Mihai Gh. Rebeca Antonia
12. Moț – Tudor I. Iannis Andrei
13. Păunescu Gh. Denis Ștefan
14. Rădoiu V.F. Alexia Ioana
15. Rujan I.M. Bianca Maria
16. Ștefan R.D. Alexandru Gabriel
17. Șuță Maya Ioana
18. Toloș D. Andreea Natalia
19. Toșca Gh.V. Denis Ștefan
20. Unguroaica G.I. Eduard Andrei
21. Vasile M.C. Sebastian Andrei

CLASA a V-a C

Diriginte Prof. PANAIT CARMINA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Bădoiu M. Mara Ștefania
2. Bănuță C.C. AlexandruIoan
3. Ciolan C.I. Teodor Constantin
4. Cristescu Laura Maria
5. Din R. Alin Ionuț
6. Dobre – Dumitru I.C. Maria Antonia
7. Dogaru I. Alexandru Constantin
8. Enache V.D. Andrei Daniel
9. Ilie Gh. Lavinia Elena
10. Lucan G. David Nicolae
11. Menciu D. Ianys Ștefan
12. Necula V. David Andrei
13. Papa R. Andreea Ruxandra
14. Radu G. Ionela Florina
15. Rizea I. Mihăiță Georgian
16. Selea O.I. Bogdan Ionuț
17. Simion D.C. Alexia Maria
18. Stoica I. Alexandru
19. Tirică I. Anca Mihaela
20. Udrea D. Denis Cristian
21. Vlad C.C. Cătălina Rebeca

CLASA a V-a D

Diriginte Prof. DINESCU MIHAELA
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului
1. Băluță I.G. Theodora Gabriela
2. Bîrleanu G.F. Alexandru George
3. Cavaler A. Andrei
4. Cobzaru V.G. Alexandru Andrei
5. Cristea A.C. Andreea
6. Dlujanschi D. Carla Ioana
7. Ducan C.C. Eduard Florin
8. Gheorghe M. Kevin Gabriel
9. Iorgovan M.Ș. Sara Ioana
10. Manolache I.R. Andrei Nicolas
11. Moga R.M. Mario Antonio
12. Negoescu A.M. Bogdan Gabriel
13. Pană B.C. Izabela Maria
14. Pătrașcu I. Albert Gabriel
15. Popa Anelisse Maria
16. Rizea F.D. Matei George
17. Roșca V.B. Antonia
18. Stanca G.A. Rayssa Ana
19. Stanciu I.C. Liana Ioana
20. Țuțuianu G.C. Ștefan
21. Ungureanu C.A. Maria Ioana